Arhivă

Analiza prezentată în continuare, ne-a fost prilejuită de adoptarea unei decizii de către Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, într-un dosar vizându-l pe inculpatul B.G., instanța de control judiciar, după admiterea apelului, desființarea sentinței primei instanțe, a apreciat că pedeapsa principală aplicată a fost greșit stabilită în raport de criteriile […]

Citeşte mai mult

Vom analiza, în cele ce urmează, cum nesocotirea criteriilor prev. de art. 74 C.pen., respectiv principiului proporționalității (art.53 Constituția României) de către instanța de fond, determină schimbarea hotărârii/soluției de instanța de control judiciar urmare a admiterii căii de atac. Astfel, prin sentința penală nr.X, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 150 (o sută cincizeci) […]

Citeşte mai mult

Categorii