Admiterea cererii de liberare condiționată. Hotărârea Judecătoriei Craiova nr. 984 din 28.04.2020.Aplicarea legii penale mai favorabile.

Crudiu & Asociații > Soluții > Penal > Admiterea cererii de liberare condiționată. Hotărârea Judecătoriei Craiova nr. 984 din 28.04.2020.Aplicarea legii penale mai favorabile.

 

În cele ce urmează vom analiza o speță ce vizează problematica liberării condiționate, într-o cauză în care a fost admisă cererea de liberare condiționată de instanța de executare, cerere formulată de Echipa Crudiu și Asociații, cu consecința eliberării condamnatului din mediul carceral.

În fapt, clientul nostru a fost condamnat prin sentința penală nr.173/2014 a Tribunalului Arad, la pedeapsa principală a închisorii de 25 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de omor deosebit de grav (art.176 C.pen de la 1969), față de acesta reținându-se că la data de 11.04.2001, în gara din Munchen, a tăiat cu cuțitul în zona gâtului și la o mână, o persoană care a decedat.

Admițând cererea de liberare condiționată, instanța de executare s-a raportat la dispozițiile prev. de art. 59 C.pen de la 1969, lege apreciată ca fiind mai favorabilă condamnatului, în sensul stabilit de C.C.R., prin decizia nr.265/2014.

Potrivit art. 59 C.pen. de la 1969, pentru acordarea liberării condiționate, persoanele condamnate la pedeapsa închisorii trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

  • Executarea unei fracții obligatorii din pedeapsa privativă de libertate stabilită prin hotărârea de condamnare;
  • Condamnatul să fie stăruitor în muncă, disciplinat și să dea dovezi temeinice de îndreptare, ținându-se seama și de antecedentele sale penale.

În cauza analizată, a rezultat că respectivul condamnat a executat fracția de ¾ din pedeapsa principală aplicată.

Totodată, analiza cu privire la conduita persoanei condamnate pe perioada executării pedepsei a relevat că acesta a avut o conduită corespunzătoare, a relaționat favorabil cu personalul unității, precum și cu celelalte persoane încarcerate, respectând îndeaproape regulile impuse de instituție. În plus, a luat parte la activități lucrative și a finalizat activități educaționale semi structurate și programe educative (de exemplu: Cursuri tematice : Ziua mondială de prevenire a suicidului; Fotbal, Modul Istorie; etc.). Mai mult, a absolvit 12 clase în penitenciar, promovând și examenul de bacalaureat cu nota 7,60, fiind recompensat cu 20 rapoarte de suplimentare a drepturilor, de către Penitenciarul Timișoara, precum și de Penitenciarul Craiova-Pelendava.

În același sens, sunt de amintit că acesta a beneficiat de consiliere socială, a participat la activități sociale și psihologice, a luat parte la stagii de practică, precum și la programe de asistență socială.

Aprecierea instanței trebuie să urmărească, în egală măsură, progresele făcute pe calea reintegrării în societate, precum și pericolul recidivei, întrucât beneficiul liberării condiționate presupune o învestire de încredere pe care instanța o poate acorda, iar în acest sens conștientizarea consecințelor faptelor antisociale de care răspunde persoana condamnată este esențială.

Asta pentru că liberarea condiționată nu constituie un drept al condamnatului, ci o vocație constituită prin voia legiuitorului, la care se raportează acesta atunci când îndeplinește condițiile arătate de lege.

În cadrul soluției de admitere a cererii, instanța de executare a valorificat și unele aspecte/ împrejurări ce țin de persoana condamnatului. Deși gravitatea faptei reprezintă un element important în evaluarea oportunității liberării condiționate, ea nu poate constitui un criteriu de natura să blocheze vocația persoanei la liberare, sine die și cu ignorarea eforturilor constante ale acesteia de conformare la normele instituționale.

 

Apărarea în această cauză a fost realizată de Echipa Crudiu&Asociații, pentru eventuale neclarități nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail office@crudiu.ro și la nr. de telefon: 0372/767462.

 

Toate cele bune,

Av. Oana Nicoleta Retea*

Echipa- Crudiu și Asociații

 

*Biroul din Craiova, Str. Vlad Țepeș, nr.20, telefon:0724055533

 

 

Categorii