Arhivă

Crudiu & Asociații > Articles by: crudiu

Soluția ce urmează a fi expusă face referire la o situație în care s-a comis o infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, infracțiune reglementată în Noul Cod Penal la articolul 337, sub denumirea de: “Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.   Pentru această infracțiune, legiutorul a prevăzut că:“refuzul ori sustragerea conducătorului […]

Citeşte mai mult

Pentru început, în vederea expunerii într-o modalitate cât mai elocventă posibil una dintre spețele pe care le-am întâmpinat în practică, ținem a reliefa faptul că statul român a fost condamnat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru depășirea termenului rezonabil al procesului penal în numeroase cauze. (A se vedea: Pantea împotriva României, 2003, parag. […]

Citeşte mai mult

În fapt, pârâtul Y a fost chemat în judecată urmare a postării pe site-ul de socializare Facebook, a unui film tip live, respectiv a diseminării unor mesaje jignitoare la adresa reclamantului X, acesta din urmă invocând producerea unui prejudiciu de imagine, încălcarea dreptului la demnitate precum și indemnizarea prejudiciului suferit. Pârâtul Y a recunoscut evenimentele […]

Citeşte mai mult

Problema supusă azi analizei, vizează refuzul autorității SPCRPCIV AA la înmatricularea provizorie a unui autoturism marca Range Rover, achiziționat printr-un contract de vânzare-cumpărare, din Germania, pe considerentul că există o semnalare cu privire la acest autoturism în Sistemul Informatic Național de Semnalări, existând un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria X, referitor […]

Citeşte mai mult

Menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare La data de 13.01.2021 reclamantul a formulat cerere pentru a-i fi aprobată prelungirea mențineri în activitate pe aceeași funcție publica pe care o deținea, respectiv de consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 în cadrul Serviciului C. -Biroul D. din cadrul DSVSAMh pe perioada 15.03.2021-15.03.2022. […]

Citeşte mai mult

Analiza prezentată în continuare, ne-a fost prilejuită de adoptarea unei decizii de către Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, într-un dosar vizându-l pe inculpatul B.G., instanța de control judiciar, după admiterea apelului, desființarea sentinței primei instanțe, a apreciat că pedeapsa principală aplicată a fost greșit stabilită în raport de criteriile […]

Citeşte mai mult

Vom analiza, în cele ce urmează, cum nesocotirea criteriilor prev. de art. 74 C.pen., respectiv principiului proporționalității (art.53 Constituția României) de către instanța de fond, determină schimbarea hotărârii/soluției de instanța de control judiciar urmare a admiterii căii de atac. Astfel, prin sentința penală nr.X, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 150 (o sută cincizeci) […]

Citeşte mai mult

Vrei, nu vrei, pe DECAN tot trebuie să îl VOTEZI, dacă vrei să ai un vot ÎNREGISTRAT!! Astăzi 05.03.2021, Baroul Mehedinți își alege DECANUL și nu numai! Prezenta stare pandemică a determinat actuala conducere să opteze pentru un vot electronic! Așadar, cu toate discuțiile, mai mult contra decât pro, a fost achiziționat un astfel de […]

Citeşte mai mult

  În cele ce urmează vom analiza o speță ce vizează problematica liberării condiționate, într-o cauză în care a fost admisă cererea de liberare condiționată de instanța de executare, cerere formulată de Echipa Crudiu și Asociații, cu consecința eliberării condamnatului din mediul carceral. În fapt, clientul nostru a fost condamnat prin sentința penală nr.173/2014 a […]

Citeşte mai mult

Onorariile minimale ale avocaților: cât, cum și de când ? Profesia de avocat este reglementată în România, de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat și de Statutul profesiei de avocat aprobat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din Romania nr. 64/2011. Aceste acte normative se completează și cu alte dispoziții legale […]

Citeşte mai mult

Categorii