Arhivă

Soluția ce urmează a fi expusă face referire la o situație în care s-a comis o infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, infracțiune reglementată în Noul Cod Penal la articolul 337, sub denumirea de: “Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.   Pentru această infracțiune, legiutorul a prevăzut că:“refuzul ori sustragerea conducătorului […]

Citeşte mai mult

Pentru început, în vederea expunerii într-o modalitate cât mai elocventă posibil una dintre spețele pe care le-am întâmpinat în practică, ținem a reliefa faptul că statul român a fost condamnat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru depășirea termenului rezonabil al procesului penal în numeroase cauze. (A se vedea: Pantea împotriva României, 2003, parag. […]

Citeşte mai mult

Analiza prezentată în continuare, ne-a fost prilejuită de adoptarea unei decizii de către Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, într-un dosar vizându-l pe inculpatul B.G., instanța de control judiciar, după admiterea apelului, desființarea sentinței primei instanțe, a apreciat că pedeapsa principală aplicată a fost greșit stabilită în raport de criteriile […]

Citeşte mai mult

Vom analiza, în cele ce urmează, cum nesocotirea criteriilor prev. de art. 74 C.pen., respectiv principiului proporționalității (art.53 Constituția României) de către instanța de fond, determină schimbarea hotărârii/soluției de instanța de control judiciar urmare a admiterii căii de atac. Astfel, prin sentința penală nr.X, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 150 (o sută cincizeci) […]

Citeşte mai mult

  În cele ce urmează vom analiza o speță ce vizează problematica liberării condiționate, într-o cauză în care a fost admisă cererea de liberare condiționată de instanța de executare, cerere formulată de Echipa Crudiu și Asociații, cu consecința eliberării condamnatului din mediul carceral. În fapt, clientul nostru a fost condamnat prin sentința penală nr.173/2014 a […]

Citeşte mai mult

Decizia  dezbătută  în cele ce  urmează – nr. 1031/2020 din data de 23 septembrie 2020 a  Curții de Apel Craiova- vizează  săvârșirea   infracțiunii  prevăzute în art.2 alin.(1) din Legea nr.143/2000 ce presupune  “cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea  în  vânzare,  vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,  cumpărarea sau  deținerea […]

Citeşte mai mult

Infracțiunea de contrabandă. Comentariu.Suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei. Decizia dezbătută în cele ce urmează ( nr. 647 din 01-iulie-2020, Curtea de Apel Craiova)  vizează săvârșirea infracțiunii de contrabandă în forma asimilată, prevazută și pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.        Potrivit art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, sunt asimilate infracţiunii de […]

Citeşte mai mult

Prezentul comentariu vizează problematica lipsei inculpatului de la judecarea cauzei la instanța de fond, lipsă ce atrage la instanța de control judiciar consecințe. Analiza ne-a fost prilejuită de adoptarea unei decizii în apel, a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori. Astfel, prin sentința penală nr.26/2020 a Tribunalului Mehedinți, reținându-se condițiile […]

Citeşte mai mult

Decizia dezbătută în cele ce urmează ( nr.1177 din data de 11 septembrie 2019, Curtea de Apel Craiova) vizează săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, respectiv tâlhărie calificată, prevăzută la art. 233 -234 alin. 1 lit. c Cod Penal cu aplicarea art. 77 lit. d Cod Penal și art 396 alin. 10 Cod Procedură Penală. Infracțiunea de […]

Citeşte mai mult

Infracțiunea de părăsirea locului accidentului este prevăzută de Codul penal, în articolul 338, respectiv în dispozițiile art. 89 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. Astfel este incriminată o variantă simplă (art.338 alin.1 C.pen.) a infracțiunii respectiv o variantă asimilată (art.338 alin.2 C.pen.). Hotărârea supusă discuției (nr.x/2019 din data de 12.12.2019 a Judecătoriei […]

Citeşte mai mult

Categorii