Înmatricularea provizorie a unui autoturism până la finalizarea dosarului penal

Crudiu & Asociații > Soluții > Civil > Înmatricularea provizorie a unui autoturism până la finalizarea dosarului penal

Problema supusă azi analizei, vizează refuzul autorității SPCRPCIV AA la înmatricularea provizorie a unui autoturism marca Range Rover, achiziționat printr-un contract de vânzare-cumpărare, din Germania, pe considerentul că există o semnalare cu privire la acest autoturism în Sistemul Informatic Național de Semnalări, existând un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria X, referitor la acesta, respectiv la persoana de la care a fost cumpărat.

În acest context, clientul nostru, a solicitat instanței de judecată să se constate că este cumpărător de bună-credință a autovehicului, impunându-se obligarea autorității avizate să dispună înmatricularea provizorie, până la finalizarea dosarului penal.

Totodată, s-a arătat că refuzul autorității de a dispune înmatricularea provizorie, este netemeinic, fiind  cumpărător de bună-credință și este astfel împiedicat să folosesească un bun al cărui proprietar a devenit prin achitarea prețului la data de 08.05.2019, iar faptul că nu poate să folosescă acest bun, îi încalcă în mod grav dreptul de proprietate, mașina devalorizându-se destul de mult cu trecerea timpului, știut fiind faptul că dosarele penale se întind pe o perioadă destul de lungă de timp, iar acest bun avea o valoare de catalog de aproximativ 150.000Euro.

Se impune a se face mențiunea că, organele de poliție, ulterior aducerii la cunoștință a faptului că autoturismul figurează în baza de date a poliției, fiind urmărit de autoritățile din Germania, au predat autoturismul în custodia reclamantului.

Instanța de fond, prin sentința nr. Z, din data de 08 aprilie 2021, a admis în totalitate acțiunea, dispunând autorizarea înscrierii provizorii a autoturismului până la soluționarea dosarului penal, reținând că aspectele invocate de reclamant sunt întemeiate.

Astfel, interpretând dispozițiile legale în materie, instanța de fond reține că legiuitorul cu toate că nu a prevăzut în mod expres instituția înscrierii provizorii a unui autoturism, în situația în care acesta face obiectul unui dosar penal, nu interzice această înscriere provizorie, actele normative indicate mai sus, referindu-se la suspendarea procedurilor de emitere a actului de înmatriculare permanentă și pe cale de consecință nu se opun unei autorizări provizorii.

De astfel, a accepta o situație contrară, ar însemna ca reclamntului să-i fie resticționat dreptul de folosiță a autoturismului achiziționat cu bună-credință, știut fiind că cercetările penale de natura celor expuse de organele de poliție pot să aibă o durată îndelungată, în care autoturismul s-ar uza fizic prin depozitarea lui la locuința reclamantului.

Împotriva hotărârii instanței de fond, pârâta SPCRPCIV AA a declarat recurs, însă Curtea de Apel Craiova l-a respins ca nefondat, fiind în acord cu hotărârea primei instanțe, recunoscând așadar dreptul reclamantului de a beneficia de înscrierea provizorie a autoturismului până la clarificarea situației din cadrul dosarului penal.

Apărarea în această cauză a fost realizată de av. Blaj-Raicu Georgeta, av. Crudiu Petru Sorin, din Echipa Crudiu și Asociații, iar pentru eventuale lămuriri suplimentare, nu ezitați a ne contacta la adresa de e-mail: office@crudiu.ro și la nr. de telefon: 0749.020.678, 0723.200.556.

Cu prețuire,

av. Blaj-Raicu Georgeta și av. Crudiu Petru Sorin

Categorii