Practica judiciara privind “Emiterea unui ordin de protectie” (Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie)

Crudiu & Asociații > Soluții > Penal > Practica judiciara privind “Emiterea unui ordin de protectie” (Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie)

Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a reprezentat interesele petentei P.A.G., formuland cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu paratul B.O.D. prin care a solicitat Judecatoriei XXXXXX emiterea unui ordin de protectie si dispunerea urmatoarelor masuri si interdicitii: obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate de 50 m fata de petenta P.A.G., fata de domiciliul acesteia si locul de munca, precum si interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod.

In fapt, in cererea de chemare in judecata, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a precizat faptul ca petenta P.A.G. a fost intr-o relatie de concubinaj cu paratul B.O.D. aproape 2 ani, insa din cauza neintelegerilor, relatiile au fost grav si iremediabil vatamate, relatia nemaiputand continua. Ca o consecinta directa a acestui fapt, intimatul B.O.D. nu s-a conformat despartirii si fiind consumator de bauturi alcoolice, a devenit foarte violent fizic si verbal, petenta P.A.G. fiind supusa, de nenumarate ori, la agresiuni fizice si chiar psihice.

Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a motivat ca petenta P.A.G. a fost supusa hartuirii din partea intimatului chiar si la locul de munca, solicitand in acest sens sprijinul echipei de interventie, dar si ajutorul organelor de politie, acestea atragandu-i atentia asupra comportamentului neadecvat pe care il manifesta in raport cu petenta si ca in acest mod risca sa suporte rigorile legii pentru faptele comise. In acest sens, intimatul a fost sanctionat contraventional pentru adresarea de injurii si amenintari, acte de violenta la adresa petentei, motiv pentru care au fost intocmite doua procese-verbale de contraventie, ultimul fiind semnat de catre intimatul  B.O.D fara a avea obiectiuni.

Intimatul B.O.D. nu s-a conformat dispozitiilor organelor abilitate sa intervina in astfel de cazuri, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii invederand instantei faptul ca acesta a recurs la diverse metode avand ca scop urmarirea petentei si a activitatii desfasurate de aceasta. In acest sens, intimatul a inchiriat un spatiu comercial in apropierea locului de munca al petentei si a montat un sistem de supravegehere pentru a o urmari.

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a considerat ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, petenta P.A.G. aflandu-se in situatia statuata de dispozitiile art. 23 alin. 1 din Lege nr. 217/2003 care prevad ca “persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol print-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna cu caracter provizoriu, una sau mai multe masuri provizorii”.

De asemenea, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a solicitat instantei de judecata sa constate ca petenta P.A.G. se afla intr-o stare de pericol determinata de comportamentul violent al intimatului, comportament care se manifesta prin amenintari si agresiuni fizice, psihice si verbale, provocandu-i astfel petentei o stare de temere.

Judecatoria XXXXXX a admis cererea si a dispus in primul rand, obligarea intimatului B.O.D. la pastrarea unei distante minime de 20 m fata de petenta si unei distante minime de 20 m fata de domiciliul si locul de munca al petentei, pentru o durata de 6 luni. De asemenea, instanta a interzis intimatului orice contact fizic, verbal, telefonic sau orice alt mod de comunicare cu petenta.

Desi intimatul a formulat apel impotriva sentintei civile nr. XXXXXXX pronuntata de Judecatoria XXXXXX, acesta a fost respins ca nefondat de tribunalul XXXXXXX prin hotararea nr. XXX/XX.XX.XXXX.

Petenta P.A.G a fost asistata  si reprezentata de Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii.

 

Vezi aici Hotararea pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin.