Practica judiciara privind ‘’Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare – Hotarare care sa tina loc de act autentic‘’ (Art. 1669 Cod Civil).

Crudiu & Asociații > Soluții > Civil > Practica judiciara privind ‘’Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare – Hotarare care sa tina loc de act autentic‘’ (Art. 1669 Cod Civil).

Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a reprezentat interesele reclamantei C.C.A., formuland cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu parata C.M. prin care a solicitat Judecatoriei XXXXXX emiterea unei hotarari judecatoresti care sa constate promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare intervenita intre parti si sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic.

In fapt, in cererea de chemare in judecata, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a precizat faptul ca reclamanta C.C.A. s-a inteles cu parata C.M. sa cumpere cota parte indiviza de 4/12 pe care aceasta o detinea in propietate din terenul arabil in suparafata totala de 13.200 mp situat in intravilanul Municipiuluiu D.T.S, judetul M., contra unui pret de 1800 lei, urmand sa intocmeasca contractul de vanzare-cumparare in forma autentica pana cel tarziu la data de 25.07.2016.

Avand in vedere intelegerea, reclamanta i-a platit pretul integral in cuantum de 1800 lei, chiar inainte de data autentificarii  antecontractului nr. XXXXX/25.03.2016 si a incheiat o promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare in forma autentica in fata BNP B.M.P., inregistrata sub nr. XXX/25.03.2016.

Vazand ca se apropie termenul de 25.07.2016 si parata nu isi indeplinseste obligatiile, numita C.C.M.  a luat legatura intai telefonic cu aceasta si ulterior i-a transmis si o notificare scrisa pentru a se prezenta la BNP B.M.P. in vederea incheierii contractului de vanzare in forma autentica.

La data de 07.05.2018, parata a depus note scrise prin care a solicitat anularea promisiunii bilaterale de vanzare nr. XXXX/25.03.2016 si sa se stabileasca valoarea care trebuie sa o restituie reclamantei.

Analizand cererea reclamantei in considerarea probelor la dosar si prin raporatre la dispozitiile legale incidente, prin sentinta civila nr. XXXX/08.06.208 Judecatoria D.T.S. a respins actiunea pe motivul ca promitentul vanzator C.M. nu avea, la momentul incheierii antecontractului, calitate de propietar exclusiv al suprafetei instrainate, a respins cererea ca fiind neintemeiata.

Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a formulat apel impotriva acestei sentinte pentru nelegalitate si netemeinicie motivand ca apelanta reclamanta C.C.M. prin cererea de chemare in judecata a solicitat instantei de judecata pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic pentru promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare intervenita intre parti, promisiune pe care parata nu doreste sa o mai indeplineasca.

In drept, Casa de Avocatura Crudiu si Asociatii a invocat art. 1279 alin. 3 Cod civil care prevede faptul ca “in cazul in care  promitentul refuza sa incheie contractual promis, instanta, la cererea partii care si-a indeplinit propiile obligatii, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, atunci cand natura contractului o permite, iar cerintele legii pentru valabilitatea acestuia sunt indeplinite”, iar din inscrisurile depuse la dosar se poate observa  ca reclamanta in calitate de promitenta-cumparatoare, si-a indeplinit obligatiile in sensul achitarii sumei ce reprezinta pretul terenului din litigiu.

De asemenea, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii a solicitat instantei de judecata sa constate ca in speta de fata nu s-a incheiat promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare pentru toata suprafata terenului, ci doar pentru cota de 4/12 ce-i revine paratei conform certificatului de mostenitor, iar in promisiunea incheiata s-a mentionat expres ca daca promitenta-vanzatoare nu va reusi sa ii convinga pe ceilalti copropietari pentru a dezlipi si partaja terenul, proportional cotelor detinute, atunci partile vor incheia contractual de vanzare-cumparare, avand ca obiect cota parte indiviza de 4/12 din terenul de 13.200 mp.

Pentru toate aceste considerente, Casa de Avocatura Crudiu & Asociatii, a solicitat admiterea apelului si anularea sentintei  civile nr. XXXXX/08.06.2018 pronuntata de Judecatoria D.T.S.

Tribunalul XXXXXX a schimbat sentinta civila nr. XXXXX/08.06.2018, in sensul ca a admis apelul si a constatat valabilitatea promisiunii bilaterale de vanzare cumparare incheiata intre parti la data de 25.03.2016 privind cota parte indiviza de 4/12 din terenul arabil in suprafata totala de 13.200 mp situat in intravilanul Municipiului D.T.S.

Apelanta-reclamanta C.C.M a fost asistata  si reprezentata de Casa de Avocatura “Crudiu & Asociatii”, atat in fond, cat si in apel.

 

 Vezi aici hotararea pronuntata de Tribunalul Mehedinti.