Practica Judiciara privind “Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice ori prezentei unor substante psihoactive” Fara impunerea obligatiei de a nu conduce vehicule pe drumurile publice – “amanarea aplicarii pedepsei” ( art. 337 Cod Penal coroborat cu art. 83 alin. si art. 84 Cod Penal).

Crudiu & Asociații > Soluții > Penal > Practica Judiciara privind “Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice ori prezentei unor substante psihoactive” Fara impunerea obligatiei de a nu conduce vehicule pe drumurile publice – “amanarea aplicarii pedepsei” ( art. 337 Cod Penal coroborat cu art. 83 alin. si art. 84 Cod Penal).

Soluția ce urmează a fi expusă face referire la o situație în care s-a comis o infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, infracțiune reglementată în Noul Cod Penal la articolul 337, sub denumirea de: “Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

 

Pentru această infracțiune, legiutorul a prevăzut că:refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”.

 

            În ceea ce privește sancțiunea aplicată pentru comiterea unei astfel de fapte, în cazul de față, instanța de judecată a stabilit pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului, însă, totodată, luând în considerare și aspectul necesității aplicării pedepsei, instanța a constatat că, în cauză sunt îndeplinite condițiile articolului 83 din Noul Cod penal, dispunând ca soluție: amânarea aplicării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile articolului 84 din Noul Cod penal, mai exact pentru 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

           Astfel, ținem să distingem faptul că în urma amânării aplicării pedepsei, permisul de conducere al inculpatului nu s-a anulat, persoana cercetată şi-a păstrat dreptul de a conduce și că pedeapsa nu se execută, întrucât această măsură nu presupune dispunerea de către instanță a unei soluții de condamnare, constituind, de fapt o izbândă”.

 

Vom prezenta acest caz pornind de la împrejurările în urma cărora s-a săvârșit fapta, urmând ca mai apoi să facem referire la aspectele juridice aplicabile pentru a putea observa modalitatea în care clientul a beneficiat de o astfel de soluție.

            Pe de o parte, contextul în care inculpatul a săvârșit această infracțiune a fost următorul:

În primul rând, în fapt, s-a reținut că: la data de 09.01.2021, în jurul orei 16:15, inculpatul T.M.D. a fost depistat de organele de poliție rutieră, în timp ce conducea autoturismul personal, pe DN 6/E70, la km 369 +500 m, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Cu privire la această împrejurare, apărătorul inculpatului a solicitat instanței ca la aplicarea pedepsei să se aibă în vedere faptul că inculpatul se afla în vizită la domiciliul surorii sale din județul Mehedinți, unde a băut două pahare cu vin, iar în urma unui apel telefonic a fost nevoit să plece, urcându-se la volanul autoturismului său.

Trebuie precizat că în urma testării conducătorului autoturismului, alcooltestul marca Drager 8510 RO 7410 seria ARZE 0139 a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

           În consecință, la ora 17:30, la solicitarea organelor constatatoare, T.M.D. s-a deplasat la Spitalul General Căi Ferate din municipiul Drobeta Turnu-Severin în vederea prelevării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, însă în incinta unității spitalicești și în prezența martorului asistent, acesta a refuzat prelevarea.

          Motivul pentru care acesta a refuzat prelevarea a fost determinat de situația epidemiologică, respectiv de pandemia COVID-19 provocată de coronavirus la acel moment, cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 înregistrate fiind în ascensiune în luna ianuarie.

            În plus, este evident că inculpatul se temea pentru sănătatea sa, întrucât având în vedere și vârsta sa considerabilă, firește că ar fi fost mult mai predispus la a contacta virusul SARS-CoV-2 în acea ipostază.

          Pe de altă parte, în ceea ce privește latura juridică, vom supune analizei aspectele care au intervenit în acest tip de situație.

Astfel, în drept, la primul termen de judecată, instanța l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de părți, aducându-i la cunoștință dispozițiile art. 396 alineatul (10) din Noul Cod procedură penală iar, în urma răspunsului pozitiv al acestuia și al declarației date, instanța de judecată a încuviințat cererea inculpatului de a fi judecat potrivit procedurii simplificate.

            Apoi, analizând probatoriul administrat în faza de urmărire penală instanța a constatat că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat cu vinovăție.

            Probațiunea este extrem de importantă în obținerea unei soluții favorabile,  astfel că apărătotul din cauză a considerat absolut necesar să solicite administrarea de probe în favoarea inculpatului.

             În continuare, considerăm că se impune a fi remarcată eficacitatea în general, dar și în practică a instituției individualizării pedepsei ce a fost stabilită în sarcina inculpatului, moment în care s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de articolul 74 din Noul Cod penal.     

            Așadar, în concret, instanța a reținut că inculpatul a avut o conduită corectă după săvârșirea faptei şi în cursul procesului penal în sensul că a colaborat cu organele judiciare şi nu a avut antecedente penale.

            Mai mult decât atât, instanța a mai apreciat și faptul că inculpatul este de profesie inginer agronom şi este angajat la o societate comercială, conform unui contract individual de muncă, este integrat în comunitate și cunoscut ca fiind un bun cetățean, cu calități socio-profesionale şi umane deosebite, fiind apreciat atât la locul de muncă, cât şi în societate ca o persoană muncitoare cu gândire matură, organizată, având o atitudine sociabilă in societate, așa cum a rezultat din caracterizările existente la dosarul cauzei.

            De asemenea, din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune, a rezultat că inculpatul T.M.D. este o persoană integrată corespunzător in societate.

            Instanța a avut în vedere și faptul că inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice şi s-a urcat la volan, respectiv că a refuzat să îi fie prelevate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, motivând că „îi era teamă de infectarea cu virusul SarsCov 2” şi că „s-a panicat în acel moment”.

            Totodată, instanța a aratat că aplicarea unei pedepse nu trebuie percepută doar ca măsură de represiune, strict coercitivă, cu scop pur retributiv – rău pentru rău – ci şi una de reeducare, cu un efect disuasiv, de exemplaritate individuală şi generală, noua legislația penală având o viziune mai largă asupra rolului şi efectelor pedepsei, prin varietatea de individualizare codul penal oferind o a doua șansă persoanelor care vin prima dată în contact cu legea penală.

            În acest sens, instanța a avut în vedere și că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, că aceasta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, astfel că a apreciat că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar că se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

            Totuși, înștiințăm că odată cu amânarea aplicării pedepsei închisorii, pe durata termenului de supraveghere, s-a impus inculpatului obligația de a respecta măsuri de supraveghere. Aceste măsuri constau în: obligația de a se prezenta la Serviciul de Probațiune, la datele fixate de acesta, de a primi vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, de a anunța, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depășește 5 zile, precum şi întoarcerea, obligația de a comunica schimbarea locului de muncă, precum și pe aceea de a comunica informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

            De asemenea, s-a impus inculpatului și obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 60 zile.

            În ultimul rând, în conformitate cu articolul 404 alineatul (3) din Noul Cod de procedură penală, instanța a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligațiilor impuse şi ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

       

           Pentru a concluziona, vă informăm că la administrarea dosarului penal, în raport cu ansamblul probatoriu solicitat, analiza asupra împrejurărilor în care a fost comisă fapta, persoana făptuitorului și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, și la obținerea acestei soluții favorabile au contribuit diligențele depuse de către apărătorul clientului din cauză, și anume domnul Avocat Cismaru Virgil Alin, din Echipa Crudiu și Asociații iar pentru eventuale lămuriri suplimentare, nu ezitați a ne contacta la adresa de e-mail office@crudiu.ro și la nr. de telefon: 0755-133-339.

          Cu prețuire,

          Av. Cismaru Virgil Alin

          Echipa Crudiu și Asociații

Categorii