Reducerea pedepsei principale de la 10 ani închisoare, la 5 ani închisoare, ca urmare a reținerii de circumstanțe judiciare reale într-un caz de tentativă de omor

Crudiu & Asociații > Soluții > Penal > Reducerea pedepsei principale de la 10 ani închisoare, la 5 ani închisoare, ca urmare a reținerii de circumstanțe judiciare reale într-un caz de tentativă de omor

Analiza prezentată în continuare, ne-a fost prilejuită de adoptarea unei decizii de către Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, într-un dosar vizându-l pe inculpatul B.G., instanța de control judiciar, după admiterea apelului, desființarea sentinței primei instanțe, a apreciat că pedeapsa principală aplicată a fost greșit stabilită în raport de criteriile prev. de art. 74 C.pen., reducând-o la jumătate.

Prin sentința penală nr.473 din 5.11.2020, Tribunalul Dolj, secția penală și pentru cauze cu minori, a condamnat pe inculpatul B.G. la pedeapsa principală de 10 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, faptă prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 41 C.pen.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond, a reținut, în esență, că la data de 9.04.2018, după ce a intrat în casa unde se afla victima P.P., inculpatul a lovit cu toporul în ușa camerei în spatele cărei se baricadase aceasta, una dintre lovituri trecând razant pe lângă capul persoanei vătămate, și atingând-o în zona laterocervical dreapta posterior, producându-i leziuni de violență ce au necesitat 1-2 îngrijiri medicale și care nu au pus în primejdie viața.

Probatoriul determinant/relevant în susținerea acuzației și care a impus, potrivit art. 396 alin.1 C.pr.pen., soluția de condamnare, a constat în declarațiile făcute de persoana vătămată, acestea coroborate cu declarațiile/ mărturiile unor persoane participante și ele la consumarea evenimentului/conflictului, audiate în calitate de martori.

Prin urmare, judecătorul fondului, a constatat că, dincolo de orice îndoială, fapta atribuită inculpatului prin actul de sesizare există, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor, fiind săvârșită de acesta cu intenție indirectă.

În apel, inculpatul a criticat prioritar soluția pronunțată sub două aspecte de nelegalitate și, implicit, de netemeinicie, respectiv:

  • primul viza greșita sa condamnare, acesta invocând existența unui dubiu serios cu privire la acțiunea element material specifică tentativei de omor, prev. de 188 alin.1 C.pen., cât și referitor la forma de vinovăție atribuită, iar
  • secundul, viza greșita încadrare juridică dată inițial faptei sale, susținând că, în acel ansamblu de împrejurări, ce relevă implicarea unui număr mare de persoane în activitățile violente consumate, în realitate s-a săvârșit o infracțiune de vătămare corporală, prev. de 194 alin.1 lit.e C.pen., având ca formă de vinovăție praeterintenția-intenția directă, grefată pe culpa cu prevedere.

În același timp, hotărârea de condamnare a fost apelată și sub aspectul de netemeinicie vizând greșita stabilire a pedepsei principale în raport de criteriile prev. de art. 74 C.pen., cât și de dispozițiile prev. de art. 53 din Constituție/unele documente, recomandări europene, ce consacră principiul proporționalității.

În cadrul acestui motiv de apel, inculpatul a susținut că pedeapsa de 10 ani închisoare ce i-a fost aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin.1 C.pen., cu art. 41 C.pen., nu reflectă aplicarea judicioasă a principiilor individualizării și proporționalității, ce stau la baza libertății de apreciere a judecătorului în materia stabilirii sancțiunilor penale, în cauză, instanța de fond supraestimând aspectele ce vizează periculozitatea făptuitorului (desprinsă, în principal, din statutul său de recidivist, după executare, în sensul prev. de art. 41 C.pen. rap. la art. 43 alin.5 C.pen.), și nesocotind unele împrejurări referitoare la modalitatea în care s-au consumat faptele, la consecințele/urmările relativ nesemnificative asupra vieții persoanei vătămate, care puteau avea relevanță în planul stabilirii/individualizării judiciare a pedepsei.

Prin decizia penală nr. 633 din 14.04.2021, Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, a admis apelul doar sub aspectul greșitei individualizări judiciare a pedepsei principale, iar după desființarea sentinței, în rejudecare, făcând aplicarea art. 75 alin.2 lit.b rap. la art. 76 alin.1, art. 79 alin.3 C.pen., a redus pedeapsa principală de la 10 ani închisoare, la 5 ani închisoare, reținând în favoarea inculpatului B.G. circumstanțe judiciare reale (legate de fapta comisă), ce au ca efect diminuarea atât a gravității faptei săvârșite, cât și a periculozității acestuia, justificând reducerea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege.

Apărarea în această cauză a fost realizată de av. dr. Gh. Vintilă/av. dr. Oana Retea, din Echipa Crudiu și Asociații, iar pentru eventuale lămuriri suplimentare, nu ezitați a ne contacta la adresa de e-mail office@crudiu.ro și la nr. de telefon: 0723574666/ 0724055533.

Cu prețuire,

av. Gh. Vintilă/ av. Oana Retea*

Echipa Crudiu și Asociații

 

*Biroul din Craiova, Str. Vlad Țepeș, nr.20, ap.3, jud. Dolj

Categorii