Soluții

Proiecte finalizate în favoarea clienților pe care îi reprezentăm.

Dreptul- din pasiune sau nevoie ?! De ce să apelezi la serviciile profesionistului în domeniul dreptului din moment ce orice justițiabil își poate realiza singur propria justiție…?… Nu de puține ori întâlnim în practică cazuri, spețe ale căror actori (reclamant, pârât, persoană vătămată sau autor al unei fapte ilicite) își ”instrumentează” singuri situația juridică în […]

Citeşte mai mult

Comunicarea avocatului în mediul online – în general și în special – pe rețeaua de socializare Facebook[1]   Av. Oana – Nicoleta RETEA Baroul Dolj   Rezumat: Scopul cercetării vizează identificarea problemelor apărute în procesul de comunicare online, devenit tot mai asiduu prin prisma pandemiei existente la nivel global. Prin trasarea principalelor direcții ce trebuiesc […]

Citeşte mai mult

Decizia  dezbătută  în cele ce  urmează – nr. 1031/2020 din data de 23 septembrie 2020 a  Curții de Apel Craiova- vizează  săvârșirea   infracțiunii  prevăzute în art.2 alin.(1) din Legea nr.143/2000 ce presupune  “cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea  în  vânzare,  vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,  cumpărarea sau  deținerea […]

Citeşte mai mult

Infracțiunea de contrabandă. Comentariu.Suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei. Decizia dezbătută în cele ce urmează ( nr. 647 din 01-iulie-2020, Curtea de Apel Craiova)  vizează săvârșirea infracțiunii de contrabandă în forma asimilată, prevazută și pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.        Potrivit art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, sunt asimilate infracţiunii de […]

Citeşte mai mult

Evacuarea în temeiul dispozițiilor art.1034 și următoarele din Codul de Procedură Civilă – Hotărârea nr.X din 16.07.2020 a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin- O procedură derogatorie de la dreptul comun pentru soluționarea cererilor de evacuare din imobilelle folosite sau ocupate fără drept, a fost insituită de dispozițiile noului Cod de procedură civilă (art.1034-art.1045), acțiunea judecându-se de […]

Citeşte mai mult

Prezentul comentariu vizează problematica lipsei inculpatului de la judecarea cauzei la instanța de fond, lipsă ce atrage la instanța de control judiciar consecințe. Analiza ne-a fost prilejuită de adoptarea unei decizii în apel, a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori. Astfel, prin sentința penală nr.26/2020 a Tribunalului Mehedinți, reținându-se condițiile […]

Citeşte mai mult

Decizia dezbătută în cele ce urmează ( nr.1177 din data de 11 septembrie 2019, Curtea de Apel Craiova) vizează săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, respectiv tâlhărie calificată, prevăzută la art. 233 -234 alin. 1 lit. c Cod Penal cu aplicarea art. 77 lit. d Cod Penal și art 396 alin. 10 Cod Procedură Penală. Infracțiunea de […]

Citeşte mai mult

Scopul acestui articol vizează o soluție pe care o apreciem ca fiind de referință într-un domeniu ”exclusivist” cum sunt plângerile împotriva încheierilor de carte funciară. Echipa Crudiu&Asociații a susținut apărarea în numele clientului care a avut calitatea de petent (persoană care a formulat plângerea) în cauza supusă discuției. Subliniem că acest domeniu din activitatea instanțelor […]

Citeşte mai mult

Infracțiunea de părăsirea locului accidentului este prevăzută de Codul penal, în articolul 338, respectiv în dispozițiile art. 89 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. Astfel este incriminată o variantă simplă (art.338 alin.1 C.pen.) a infracțiunii respectiv o variantă asimilată (art.338 alin.2 C.pen.). Hotărârea supusă discuției (nr.x/2019 din data de 12.12.2019 a Judecătoriei […]

Citeşte mai mult

Curtea Constituțională a publicat (13.05.2020) soluția pronunțată cu privire la sesizarea Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 (art. 9, art. 14 alin. 1 lit. c1 ) – f), art. 28) și a Ordonanței Guvernului nr. 34/2020. Astfel, în contextul instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 s-a […]

Citeşte mai mult

Categorii